GİTME GİDENLERİNEN (Şu Boyda) ŞU BOYDA (Gitme Gidenlerinen)