GELDİĞİNİZ EVLER DOL'OLSUN NURDAN (Kırklar Semahı)