GIZLAR GIZLAR GELİM Mİ (Vur Destiye Gümlesin) VUR DESTİYE GÜMLESİN (Gızlar Gızlar Gelim mi)