BUGÜN YASTA GÖRDÜM (Kısas Semahı) KISAS SEMAHI (Bugün Yasta Gördüm)