İLVANLIM (Kayayı Gırcı Tuttu) KAYAYI GIRCI TUTTU (İlvanlım)