GERALİ DEDİKLERİ BİR GENÇTEN UŞAK (Ham Çökelek) HAM ÇÖKELEK (Gerali Dedikleri Bir Gençten Uşak)