AL FADİME'M (Evlerinin Önü Yoldur) EVLERİNİN ÖNÜ YOLDUR (Al Fadime'm)