HİSARDAN İNMEM DİYOR (Menberi) MENBERİ (Hisardan İnmem Diyor)