EMİNE'M EMİNE'M ODAMA GEL (Gızıl Üzüh Lahladı) GIZIL ÜZÜH LAHLADI (Emine'm Emine'm Odama Gel)