BİR KAŞ BİR GÖZ (Elinde Süt Küleği) ELİNDE SÜT KÜLEĞİ (Bir Kaş Bir Göz)