AL GEYDİM ALSIN DEYE (Hadi Gine Bindallı) HADİ GİNE BİNDALLI (Al Geydim Alsın Deye)